Edícia Bratislava a Ateliér

Roku 1998 sme založili dve edície: Edíciu Bratislava, v rámci ktorej vydávame
knihy slovenských autorov v preklade do srbčiny a edíciu výtvarných monografií
– Edíciu Ateliér, v rámci ktorej zatiaľ vyšli dve knihy.


Edícia Bratislava:       


1. Ivan Huđec: Predanja i mitovi starih slavena, preložil Mihal Harpanj, 1998.
2. Peter Štrelinger: Ljubav i smrt, preložili Svetlana Gajinov Nogo, 2000.
3. Danijel Hevijer: Elektronski klovn, preložil Martin Prebuđila, 2002.
4. Jan Ondruš: Dvoglavi lutak, preložil Vićazoslav Hronjec, 2002.
5. Vićazoslav Hronjec: Gospodar vazduha i kraljev sin, preložila Branislava
Rom, 2003.
6. Ivan Štrpka: Vesti iz jabuke, preložil Vićazoslav Hronjec, 2008.

Edícia Ateliér:


1. Ján Kišgeci, Vladimír Valentík: Zuzana Medveďová – Výtvarné dielo, 1998.
2. Ladislav Čáni, Vladimír Valentík: Karol Miloslav Lehotský, 2004.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 2 

Štatistika

Reg. členovia : 33694
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 621188