2017

191. Daniel Pixiades: Slneční pútnici

alt


192. Љубомир Фелдек: Бајка о Андерсену и дунавској вили

alt


193. Jemija Lazarević: Kľúč od rozostavaného domu

Lazarevic


 194. Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja...

Benkova


195. Martin Prebudila: Kišgeci

Prebudila


196. Katarína Mosnáková Bagľašová: Enike benike krikel bé

alt


197. Ivan Negrišorac: Výstava oblakov

Negrisorac


198: Ivan Bagľaš: Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako

prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí

alt


199: Mária Gašparovská: Spolok petrovských žien

vo fotografii 2002 – 2017

Gasparovska


200. Daniel Pixiades: Klaniam sa trsu

alt


201: Mária Kotvášová Jonášová: Otec rytier, mama dračica

alt


202: Zoroslav Jesenský: Sedel som raz na múriku

Zoro


205. Miroslav Dudok:Ribayov Idiotikon

Dudok


Národný kalendár 2018

alt 


 

 


 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 8 

Štatistika

Reg. členovia : 33694
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 621198