2016

Kliknutím na fotografiu zobrazí sa obsah časopisu

 

Obsah ročníka 2016

POÉZIA
BEĆKOVIĆ, MATIJA: Hovoriť akoby mi každé slovo bolo
posledné, č. 11-12, s. 18-24.
BOŽOVIĆ, GOJKO: Tichá zver poludnia, č. 11-12, s. 36-38.
ČÁNI, LADISLAV: Dieťa noci, č. 7-8, s. 17-19; Hra na zabúdanie,
č. 1-2, s. 12-14.
DAVIČO, OSKAR: V mene rastlín, č. 3-4, obálka s. 2.
ĐERIĆ, ZORAN: Čosi z črepín Čarnoka, č. 9-10, s. 24-26.
GAŠKOVÁ, SVETLANA: Jupiter, Zeus, Rá, č. 3-4, s. 15-16.
JOVANOVIĆ DANILOV, DRAGAN: Bratislava, č. 7-8, s. 14.
LALIĆ, IVAN V.: Hlas, ktorý spieva v záhradách, č. 11-12,
obálka s. 2.
MATIĆ, DUŠAN: Pred búrkou, č. 1-2, obálka s. 2.
PAVLOVIĆ, MIODRAG: Zvady, č. 9-10, obálka s. 2.
PIXIADES, DANIEL: Klaniam sa trsu, č. 5-6, 10-14.
POPA, VASKO: Pyšná chyba, č. 5-6, obálka s. 2; Zábudlivé
číslo, č. 5-6, obálka s. 2.
PREBUDILA, MARTIN: Dunajské elégie, č. 11-12, s. 14.
RAIČKOVIĆ, STEVAN: Kamenná rozprávka, č. 7-8, obálka
s. 2; Ruky bôľu, č. 7-8, obálka s. 2.
ŠEĆEROVSKI, VIKTOR B.: Zapísané na krídle lesného motýľa,
č. 1-2, s. 24-28.
ZAMBOR, JÁN: Sviečka na bielom decembrovom obruse,
č. 11-12, s. 33-35.
PRÓZA
ALEXIJEVIČOVÁ, SVETLANA: Bola som na vojne, no chcela
som byť krásna, č. 11-12, s. 25-29.
BARTOŠOVÁ, MARTINA: Škvrna, č. 3-4, s. 10-11.
BOLDOCKÁ, ANNAMÁRIA: Kto sa bojí červeného?, č. 1-2, s.
15-17.
DOMONIOVÁ, JANA: Okno, č. 7-8, s. 20-22.
JERGOVIĆ, MILJENKO: Život a obyvatelia pani Emílie
Heimovej, č. 1-2, s. 18-20.
KAŇA, MIROSLAV: Nevinný piesok, č. 7-8, s. 15-16.
KASARDA, MARTIN: Predohra, č. 1-2, s. 21-23.
LABÁTH, JÁN: S túžbou i nádejami, č. 1-2, s. 29.
ROLLAND, ROMAIN: Ján Krištof, č. 11-12, s. 30-32.
SMIŠEK, MIŠO: Instant, č. 3-4, s. 12-14.
ŠAJTINAC, UGLJEŠA: Celkom skromné dary, úryvok z románu,
č. 5-6, 17-19.
ŠEBESTA, JURAJ: Dixilend na Veľkú noc, č. 5-6, 20-23.
TAKÁČ, JANKO: Biely šum, č. 9-10, s. 12-23; Slávnostné otvorenie,
Smrteľne vážna satira, č. 3-4, s. 1-3.
TODOROVIĆOVÁ, DANA: Park Logovskoj, úryvok z románu,
č. 3-4, s. 17-18.
VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: Nevesta miest, č. 5-6, 15-
16.
VALENTOVÁ, MARTINA: V náručí neistoty, č. 11-12, s. 15-17.
ŽUCHOVÁ, SVETLANA: Jedným slovom, nejem svinstvá,
č. 3-4, s. 19-26.
ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,
DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW
ANOCA, DAGMAR MÁRIA: Bezchybná pomôcka v procese
vyučovania, č. 9-10, s. 60-61.
BABIAK, MICHAL: Načo je divadlo v chudorľavom svete,
č. 45-49, s. 27-44; Prejav pri preberaní Ceny Nového života,
č. 5-6, 61-62; Zuzka & Zuzka, č. 7-8, s. 62-63.
BARNA, LAURA: Eseje, č. 7-8, s. 28-30; Identita je osobné
právo na jestvovanie, silné ale nestále (rozhovor s Kristínou
Kováčovou a Etelou Farkašovou), č. 7-8, s. 4-13.
BENKA, ZLATKO: Geto duchovných hodnôt vo svete hmotných
pravidiel, č. 7-8, s. 1-3; Poézia je skutočnosť v trblietavom
zrkadle, č. 1-2, s. 49.
BENKOVÁ, VIERA: Autor pod panónskou klenbou, č. 9-10,
s. 1-4; Zásvity v čase jubilujúceho básnika Jána Labátha,
č. 5-6, 43-45.
BIELIK, MIROSLAV: Tajomné komnaty žitia, č. 7-8, s. 59-60.
BOLDOCKÁ-GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: „Tušta i tma“, č. 11-
12, s. 1-3.
BOŽOVIČ, GOJKO: Existencia a identita sú staré témy poézie,
mení sa iba ich chápanie (rozhovor s Vladimírou Dorčovou-
Valtnerovou a Jánom Zamborom), č. 11-12, s. 4-13.
BRENDZA, BORIS: Iba báseň unesie tajomstvo, č. 9-10,
s. 58-59.
CHMEL, RUDOLF: Slovenská dolnozemská literatúra – historický
fenomén v univerzálnej slovenskej kultúre, č. 1-2,
s. 55-56.
ČÁNI, PAVEL: Dvojitá optika, č. 5-6, 63.
ČIŽIKOVÁ, ZUZANA: Kopanie studne pre múdry spánok,
č. 7-8, s. 37-44; Slovenskú vojvodinskú literatúru (ne) treba
zničiť!?, č. 1-2, s. 57-59; Tvorivosť ženy, č. 5-6, 24-29.
ČUKAN, JAROSLAV: Liptovská epizóda divadelného súboru
SKUS Erdevík, č. 11-12, s. 39-43.
DORČOVÁ-VALTNEROVÁ, VLADIMÍRA: Aj spoločenská klíma
je niečo, čo sa vplieta do nášho umenia (rozhovor s Danou
Todorovićovou a Svetlanou Žuchovou), č. 3-4, s. 4-9; Bez
geta v médiách: vopred prehratý boj?, č. 5-6, 1-4; Existencia
a identita sú staré témy poézie, mení sa iba ich chápanie
(rozhovor s Jánom Zamborom a Gojkom Božovićom),
č. 11-12, s. 4-13.
DUDOK, MIROSLAV: (Nielen) k mantinelom slovakistickej jazykovednej
infraštruktúry, č. 3-4, s. 41-44.
ĐERIĆ, ZORAN: Imigranti v babylonskej veži (rozhovor so
Zdenkou Valentovou-Belićovou a Zvonkom Taneskim),
č. 9-10, s. 5-11.
FARKAŠOVÁ, ETELA: Desať rozhovorov v jednej knihe, č. 3-4,
s. 55-58; O pohybe v kruhoch a o potrebe zásvitov nádeje,
č. 5-6, 46-49; Spojenkyne, alebo znepriatelené príbuzné?,
č. 7-8, s. 23-27.
GAVURA, JÁN: Systematický spisovateľ a trpezlivá čitateľka,
č. 11-12, s. 61-63;
HARPÁŇ, MICHAL: Náhodné a nenáhodné stretnutia s Viliamom
Marčokom, č. 5-6, 38-42.
OBSAH
NOVÝ ŽIVOT / 2016 ROČNÍKOVÝ OBSAH 3
HODOLIČOVÁ, JARMILA: Dolnozemský buditeľ Albert Martiš
(2), č. 1-2, s. 32-38; Vyhodnotenie súťaže literárnej tvorby
pre deti v roku 2015, č. 1-2, s. 60-61; Dolnozemský buditeľ
Albert Martiš (3), č. 3-4, s. 45-51; Skromný a vzácny človek
Jozef Valihora, č. 11-12, s. 44-46.
HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Za kláštorom, popri ceste, č. 3-4,
s. 28-40.
JERGOVIĆ, MILJENKO: Kľúč identity nie je jednoduchý alebo
literatúra je aj dnes dôležitá – pre tých, ktorí čítajú, (Rozhovor
so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Martinom
Kasardom), č. 1-2, s. 5-11.
KASARDA, MARTIN: Kľúč identity nie je jednoduchý alebo
literatúra je aj dnes dôležítá – pre tých, ktorí čítajú, (Rozhovor
so Miljenkom Jergovićom a Zdenkou Valentovou-
Belićovou), č. 1-2, s. 5-11.
KOVÁČOVÁ, KRISTÍNA: Identita je osobné právo na jestvovanie
– silné, ale nestále (rozhovor s Kristínou Kováčovou
a Laurou Barnovou), č. 7-8, s. 4-13.
KURPAŠ, MICHAL: Liptovská epizóda divadelného súboru
SKUS Erdevík, č. 11-12, s. 39-43.
LABÁTH, JÁN: Spomienky na našu Kovačicu, č. 3-4, s. 27.
LOMENOVÁ, ANETA: Nový realizmus Ivany Dobrákovej,
č. 3-4, s. 59-62.
MAKIŠOVÁ, ANNA: Jazyková úroveň v médiách vysielaných
po slovensky, č. 1-2, s. 39-43; Anna Marićová (21. 7. 1951
– 25. 6. 2016), č. 7-8, s. 31-32; Jozef Valihora zostavovateľ
učebníc a čítanky, č. 11-12, s. 47-49.
MUČAJIOVÁ, XÉNIA: Bez slov, č. 7-8, s. 61.
MYJAVCOVÁ MÁRIA: Bilingvizmus – akutálna téma aj na
Slovensku, č. 5-6, s. 50-55; O slovenskom rytmickom
zákone prehĺbene, č. 7-8, s. 49-56; Monografická štúdia
z oblasti vetnočlenskej problematiky, č. 11-12, s. 52-55.
PISÁRČIKOVÁ, MÁRIA: Slovenčina vo Vojvodine takmer po
troch storočiach, č. 1-2, s. 50-52.
PREBUDILA, MARTIN: Umberto Eco (5. 1. 1932 – 19. 2. 2016)
Človek, ktorý v hoteli mal knižnicu..., č. 1-2, s. 30-31; Péter
Esterházy (14. 4. 1950 – 14. 7. 2016), č. 7-8, s. 33; Dvaja
bardi slovenskej poézie, č. 9-10, s. 50-53.
PUKAN, MIRON: Prestalo nám skutočne záležať na poézii,
č. 1-2, s. 44-48.
SPEVÁK, ZOROSLAV: Slovenská vojvodinská literatúra pre
deti v období 2000 – 2015, č. 5-6, s. 30-37.
ŠAJTINAC, UGLJEŠA: Identita je to, čo sa píše medzi riadkami
(rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Jurajom
Šebestom), č. 5-6, s. 5-9.
ŠEBESTA, JURAJ: Identita je to, čo sa píše medzi riadkami
(rozhovor s Uglješom Šajtincom a Zdenkou Valentovou-
Belićovou), č. 5-6, s. 5-9.
ŠENKÁR, PATRIK: Pestrý remík doma i v zahraničí, č. 11-12,
s. 56-60.
ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Príkre svety poézie, č. 1-2,
s. 53-54; Kritická syntéza o slovenskej vojvodinskej kritike,
č. 3-4, s. 52-54; Subtílne reflexie vo veršoch, č. 5-6, 56-57;
Poézia, ktorá netendovala k populistickému vkusu, č. 9-10,
s. 54-57; K premenám Literárneho snemovania, č. 11-12,
s. 50-51.
TANESKI, ZVONKO: Imigranti v babylonskej veži (rozhovor
so Zoranom Đerićom a Zdenkovu Valentovou-
-Belićovou), č. 9-10, s. 5-11; Metafora v historickom
myslení, č. 9-10, s. 27-44.
TODOROVIĆOVÁ, DANA: Aj spoločenská klíma je niečo, čo sa
vplieta do nášho umenia (rozhovor s Vladimírou Dorčovou-
Valtnerovou a Svetlanou Žuchovou) , č. 3-4, s. 4-9.
UHLÁRIKOVÁ, JASNA: Cena Nového života za rok 2015,
č. 5-6, s. 58-60.
VALENTÍK, VLADIMÍR: Lesy a roviny Michala Ďurovku, č. 1-2,
s. 63; Prvá samostatná výstava Aleny Klátikovej, č. 3-4,
s. 63; Spomienka na Stana Filka (1937 – 2015) pri príležitosti
prvého výročia jeho odchodu do 5. dimenzie, č. 9-10,
s. 62-63; K 4. bienále slovenských výtvarníkov amatérov,
č. 11-12, s. 63.
VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: Čo Orol tatranský ponúka
mladým čitateľom dnes?, č. 7-8, s. 57-58.
VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Akvamarínový pohľad za
hranice vlastného geta, č. 1-2, s. 1-4; Kľúč identity nie je
jednoduchý alebo literatúra je aj dnes dôležitá – pre tých,
ktorí čítajú, (Rozhovor so Miljenkom Jergovićom a
Martinom Kasardom), č. 1-2, s. 5-11; Identita je to, čo sa
píše medzi riadkami (rozhovor so Uglješom Šajtincom a
Jurajom Šebestom), č. 5-6, s. 5-9; Literárne snemovanie
a zmeny spoločenskej funkcie literatúry, č. 7-8, s. 45-48;
Imigranti v babylonskej veži (Rozhovor so Zoranom
Đerićom a Zvonkom Taneskim), č. 9-10, s. 5-11.
VALIHORA, VLADIMÍR: Ontológia tela v poézii prvej polovice
20. storočia, č. 7-8, s. 34-36.
ZAMBOR, JÁN: Existencia a identita sú staré témy poézie,
mení sa iba ich chápanie (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou-
Valtnerovou a Gojkom Božovićom), č. 11-12, s. 4-13.
ŽUCHOVÁ, SVETLANA: Aj spoločenská klíma je niečo, čo sa
vplieta do nášho umenia (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou
Valtnerovou a Danou Todorovićovou), č. 3-4, s. 4-9.
POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY
REDAKCIA: Miljenko Jergović (1966), č. 1-2, s. 7; Martin Kasarda
(1968), č. 1-2, s. 8; Ladislav Čáni (1961), č. 1-2, s. 12;
Annamária Boldocká (1972), č. 1-2, s. 15; Viktor B.
Šećerovski (1942), č. 1-2, s. 25; Anna Makišová (1961),
č. 1-2, s. 39; Miron Pukan (1979), č. 1-2, s. 44; Zlatko
Benka (1951), č. 1-2, s. 49; Mária Pisárčiková (1937),
č. 1-2, s. 50; Marína Šimáková-Speváková (1978), č. 1-2,
s. 53; , č. 3-4, s. 52; Rudolf Chmel (1939), č. 1-2, s. 55;
Michal Ďurovka (1972), č. 1-2, s. 63; Janko Takáč (1979),
č. 3-4, s. 1; Dana Todorovićová (1977), č. 3-4, s. 5; Svetlana
Žuchová (1976), č. 3-4, s. 6; Martina Bartošová
(1991), č. 3-4, s. 10; Mišo Smišek (1957), č. 3-4, s. 12;
Svetlana Gašková (1993), č. 3-4, s. 15; Víťazoslav Hronec
(1944), č. 3-4, s. 28; Miroslav Dudok (1952), č. 3-4, s. 41;
Etela Farkašová, č. 3-4, s. 55; Aneta Lomenová (1991),
č. 3-4, s. 59; Alena Klátiková (1991), č. 3-4, s. 63; Vladimíra
Dorčová-Babiaková (1981), č. 5-6, s.1; Uglješa Šajtinac
(1971), č. 5-6, s. 6; Juraj Šebesta (1964), č. 5-6, s. 7; Daniel
Pixiades (1931), č. 5-6, s.10; Anna Margaréta Valentová
(1990), č. 5-6, s. 15; Zuzana Čížiková (1971), č. 5-6, s. 24;
Zoroslav Spevák (1956), č. 5-6, s. 30; Viera Benková
(1939), č. 5-6, s. 43; Etela Farkašová (1943), č. 5-6, s. 46;
Mária Myjavcová (1934), č. 5-6, s. 50; Marína Šimáková
Speváková (1978), č. 5-6, s. 56; Jasna Uhláriková (1984),
č. 5-6, s. 58; Michal Babiak (1961), č. 5-6, s. 61; Zvonimír
Pudelka (1976), č. 5-6, s. 63; Viera Benková (1939),
č. 9-10, s. 1; Zoran Đerić (1960), č. 9-10, s. 6; Zvonko
Taneski (1980), č. 9-10, s. 7; Janko Takáč (1979) , č. 9-10, s. 12;
Michal Babiak (1961), č. 9-10, s. 45; Martin Prebudila
(1960), č. 9-10, s. 50; Marína Šimáková Speváková
(1978), č. 9-10, s. 54; Boris Brendza (1979), č. 9-10, s. 58;
Dagmar Mária Anoca (1951), č. 9-10, s. 60; Zlatko Benka
4 ROČNÍKOVÝ OBSAH 2016 / NOVÝ ŽIVOT
(1951), č. 7-8, s. 1; Laura Barna (1964), č. 7-8, s. 4; Kristína
Kováčová (1972), č. 7-8, s. 5; Etela Farkašová (1943),
č. 7-8, s. 6; Dragan Jovanović Danilov (1960), č. 7-8,
s. 14; Miroslav Kaňa (1964), č. 7-8, s. 15; Ladislav Čáni
(1961), č. 7-8, s. 17; Jana Domoniová (1995), č. 7-8, s. 20;
Vladimír Valihora (1983), č. 7-8, s. 34; Annamária Boldocká-
Grbićová (1972), č. 11-12, s. 1; Ján Zambor
(1947), č. 11-12, s. 5; Gojko Božović (1972), č. 11-12, s. 6;
Martina Valentová (1990), č. 11-12, s. 15; Svetlana Alexijevičová
(1948), č. 11-12, s. 25; Romain Rolland (1866-
1944), č. 11-12, s. 30; Ján Gavura (1975), č. 11-12, s. 61.
ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE
BALÁŽOVÁ, MILINA: Anjel, olejomaľba (2016), č. 11-12, s. 3;
BAŽAĽOVÁ, VIERA: Košík, olejomaľba (2016), č. 11-12, s. 11;
BERÉDI, JURAJ: Korene, kolorovaná kresba (2015), č. 11-12,
s. 25.
ČERVENÁ-KALOIAN, ZLATA: Stratený cumlík, olejomaľba
(2016) , č. 11-12, s. 17.
ĎUROVKA, MICHAL: Cestička v lese (2012), č. 1-2, obálka;
Jeden deň roviny, olejomaľba (2015), č. 1-2, s. 4; Sneh na
rovine, olejomaľba (2015), č. 1-2, s. 11; Jesenné tajomstvo,
olejomaľba (2015), č. 1-2, s. 14; Súmrak nad rovinou,
olejomaľba (2012), č. 1-2, s. 16; Lesný prízrak, olejomaľba
(2011), č. 1-2, s. 20, Zobúdzanie prírody,
olejomaľba (2015), č. 1-2, s. 31; Kontrasty jesene, olejomaľba
(2015), č. 1-2, s. 34; Lesný sviatok, olejomaľba
(2015), č. 1-2, s. 41; Oranžové polia, olejomaľba (2012) ,
č. 1-2, s. 46; Modrá jar, olejomaľba (2012), č. 1-2, s. 52;
Impresia na rovine, olejomaľba (2011), č. 1-2, s. 54; V lesnom
chráme, olejomaľba (2015), č. 1-2, s. 56; Sivé nebo
na poli, olejomaľba (2011), č. 1-2, s. 59; Zelenkavé nebo,
olejomaľba (2012), č. 1-2, s. 61.
FILIP, OTO: Stano Filko: Poézia o priestore – kozme, časť výstavy
(2016), č. 9-10, s. 3; Stano Filko: Poézia o priestore
– kozme, časť výstavy (2016), č. 9-10, s. 11; Stano Filko:
Poézia o priestore – kozme, časť výstavy (2016), č. 9-10,
s. 22; Stano Filko: Poézia o priestore – kozme, časť výstavy
(2016), č. 9-10, s. 44; Stano Filko: Poézia o priestore –
kozme, časť výstavy (2016), č. 9-10, s. 53; Stano Filko:
Poézia o priestore – kozme, časť výstavy (2016), č. 9-10,
s. 57; Stano Filko: Poézia o priestore – kozme, časť výstavy
(2016), č. 9-10, s. 59.
FILKO, STANO: 3. dimenzia (1994), č. 9-10, obálka.
GALAMBOŠ, BRANISLAV: Dievča pri obede, kresba ceruzkou
(2016), č. 11-12, s. 49.
GEBELOVSKÁ, ZUZANA: Mlátenie konopí, olejomaľba (2015),
č. 11-12, s. 31.
HRAŠKO, MIROSLAV: Zima, olejomaľba (2015), č. 11-12, s. 34.
CHALUPOVÁ, ZUZANA: Krst, olejomaľba (1976), č. 7-8, s. 10;
Dom kultúry, olejomaľba (1971), č. 7-8, s. 10; Jar, olejomaľba
(1978), č. 7-8, s. 13; V škole, olejomaľba (1980),
č. 7-8, s. 30; Dvor na dedine, olejomaľba (1990), č. 7-8,
s. 30; Kúpanie novorodeniatka, olejomaľba (1964), č. 7-8,
s. 32; Bielizeň, olejomaľba (1967), č. 7-8, s. 42; Zima,
olejomaľba (1997), č. 7-8, s. 53.
IVIČIAKOVÁ, MÁRIA: Minulosť v súčasnosti, kombinovaná
technika (2016), č. 11-12, s. 55.
KLÁTIKOVÁ, ALENA: Facundo (2015), č. 3-4, obálka; Auróra,
koláž (2015), č. 3-4, s. 9; Berardo, hĺbkotlač (2015), č. 3-4,
s. 11; Celeste, koláž (2015), č. 3-4, s. 14; David, litografia
(2015), č. 3-4, s. 16; Fabio, sieťotlač (2015), č. 3-4, s. 21;
Fernanda, litografia (2015), č. 3-4, s. 32; Maya, kombinovaná
technika (2015), č. 3-4, s. 42; Mario, koláž
(2015), č. 3-4, s. 46; Santiago, litografia (2015), č. 3-4,
s. 58; Viviana, sieťotlač (2015), č. 3-4, s. 62.
KOPČOK, DANIEL: Pálenkášov sálaš, olejomaľba (2016),
č. 11-12, s. 38.
LEGÍŇ, SAMUEL: Kvety, olejomaľba (2016), č. 11-12, s. 21.
LIPTÁKOVÁ, ANNA: Galaktický tanec, olejomaľba (2016),
č. 11-12, obálka.
MEDVEĎOVÁ, ZUZANA: Chryzantémy, olejomaľba (1932),
č. 7-8, obálka; Rodina Tvaroškovcov, olejomaľba, č. 7-8,
s. 26; Ján Grúnik, olejomaľba (1929), č. 7-8, s. 36; Milan
Hodža, olejomaľba (1936), č. 7-8, s. 26; Orgovány, olejomaľba
(1979), č. 7-8, s. 60.
MIŠKOVIC, JÁN: Dunaj, olejomaľba (2016) , č. 11-12, s. 14.
PÁLIKOVÁ, MÁRIA: Jesenná idyla, olejomaľba (2016), č. 11-
12, s. 35.
PUDELKA, ZVONIMÍR: Ukážem ti svoje kozy... (2015), č. 5-6,
obálka, Dolphin, akryl na plátne (2008), č. 5-6, s. 3; zo
seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média (2015), č. 5-6,
s.13; Red2on, mix média (2008), č. 5-6, s.16; zo seriálu
Ukážem ti svoje kozy..., mix média (2015), č. 5-6, s.19; zo
seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média (2015), č. 5-6,
s.22; Eye, mix média (2010), č. 5-6, s. 28, Play banana,
akryl na plátne, mix média (2016), č. 5-6, s. 34, zo seriálu
Ukážem ti svoje kozy...,mix média (2015), č. 5-6, s. 41; zo
seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média (2015), č. 5-6,
s. 48; zo seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média
(2015), č. 5-6, s. 54; Fish, mix média (2010), č. 5-6, s. 57,
zo seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média (2015),
č. 5-6, s. 60; zo seriálu Ukážem ti svoje kozy..., mix média
(2015), č. 5-6, s. 62.
STRUHÁROVÁ, ANNA: Žriebatko a mama, olejomaľba
(2016), č. 11-12, s. 63.
ŠEĆEROVSKI, VIKTOR B.: Vinety bez názvu, č. 1-2, s. 24-28.
TRIAŠKOVÁ, VLASTA: Poľný škriatok, akryl na plátne (2015),
č. 11-12, s. 59.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 1 

Štatistika

Reg. členovia : 33694
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 621187