Zoznam literarnych snemovani

Zoznam literárnych porád, resp. Literárnych snemovaní

 

[Prvá] LP (25. januára 1953 v Báčskom Petrovci).

[Druhá] LP (13. marca 1954 v Báčskom Petrovci).

[Tretia] LP (5. marca 1955 v Báčskom Petrovci).

[Štvrtá] LP (23. novembra 1957 v Báčskom Petrovci).

[Piata] LP (27. septembra 1959 v Báčskom Petrovci).

[Šiesta] LP (28. januára 1961 v Báčskom Petrovci).

[Siedma] LP (8. februára 1962 v Báčskom Petrovci).

[Ôsma] LP (16. februára 1963 v Báčskom Petrovci).

[Deviata] LP (8. februára 1964 v Báčskom Petrovci).

[Desiata] LP (25. apríla 1965 v Báčskom Petrovci).

[Jedenásta] LP (3. apríla 1966 v Báčskom Petrovci).

[Dvanásta] LP (16. apríla 1967 v Novom Sade).

[Trinásta] LP (31. marca 1968 v Novom Sade).

[Štrnásta] LP (20. apríla 1969 v Novom Sade).

[Pätnásta] LP (26. apríla 1970 v Novom Sade).

14. [16.] LP (9. mája 1971 v Novom Sade).

15. [17.] LP (19. marca 1972 v Novom Sade).

16. [18.] LP (1. apríla 1973 v Novom Sade).

17. [19.] LP (21. apríla 1974 v Novom Sade).

18. [20.] LP (23. februára 1975 v Novom Sade).

19. [21.] LP (22. februára 1976 v Novom Sade).

20. [22.] LP (27. marca 1977 v Novom Sade).

21. [23.] LP (5. marca 1978 v Novom Sade).

22. [24.] LP (30. marca 1980 v Novom Sade).

23. [25.] LP (26. apríla 1981 v Novom Sade).

24. [26.] LP (23. mája 1982 v Novom Sade).

25. [27.] LP (17. apríla 1983 v Novom Sade).

26. [28.] LP (25. marca 1984 v Novom Sade).

27. [29.] LP (14. apríla 1985 v Novom Sade).

28. [30.] LP (20. apríla 1986 v Novom Sade).

29. [31.] LP (26. apríla 1987 v Novom Sade).

30. [32.] LP (24. apríla 1988 v Novom Sade).

31. [33.] LP (23. apríla 1989 v Novom Sade).

32. [34.] LP (19. mája 1990 v Novom Sade).

33. [35.] LP (21. apríla 1991 v Novom Sade).

34. [36.] LS (10. mája 1992 v Báčskom Petrovci).

35. [37.] LS (24. apríla 1993 v Novom Sade).

36. [38.] LS (24. apríla 1994 v Báčskom Petrovci).

37. [39.] LS (23. apríla 1995 v Báčskom Petrovci).

38. [40.] LS (20. apríla 1996 v Báčskom Petrovci).

39. [41.] LS (11. mája 1997 v Báčskom Petrovci).

40. [42.] LS (12. apríla 1998 v Báčskom Petrovci).

41. [43.] LS (25. júla 1999 v Báčskom Petrovci).

42. [44.] LS (23. apríla 2000 v Báčskom Petrovci).

45. LS (15. júna 2001 v Novom Sade).

46. LS (21. júna 2002 v Novom Sade).

47. LS (26. júna 2003 v Novom Sade).

48. LS (28. mája 2004 v Novom Sade).

49. LS (21. decembra 2005 v Novom Sade).

50. LS (13. októbra 2006 v Novom Sade).

51. LS (15. júna 2007 v Novom Sade).

52. LS (13. júna 2008 v Novom Sade).

53. LS (26. júna 2009 v Novom Sade).

54. LS (18. júna 2010 v Novom Sade).

55. LS (18. júna 2011 v Novom Sade).

56. LS (16. júna 2012 v Novom Sade)

57. LS (1. júna 2013 v Báčskom Petrovci)

58. LS (7. júna 2014 v Báčskom Petrovci)

59. LS (9. mája 2015 v Báčskom Petrovci)

60. LS (23. apríla 2016 v Báčskom Petrovci)

                                                     Ceny Nového života

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 4 

Štatistika

Reg. členovia : 33694
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 621182