2017

191. Daniel Pixiades: Slneční pútnici

alt


192. Љубомир Фелдек: Бајка о Андерсену и дунавској вили

alt


196. Katarína Mosnáková Bagľašová: Enike benike krikel bé

alt


198: Ivan Bagľaš: Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako

prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí

alt


200. Daniel Pixiades: Klaniam sa trsu

alt

 


201: Mária Kotvášová Jonášová: Otec rytier, mama dračica

alt


202: Národný kalendár 2018

alt 


 

 


 

Kniha, ktorá práve vyšla tlačou

 

 

 

 

 Knihy, ktoré Vám odporúčame

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 12 

Štatistika

Reg. členovia : 24216
Počet článkov : 74
Počet zobrazení : 306848