Zornička

Časopis pre deti Zornička je venovaný najmladším čitateľom slovenskej enklávy v Srbsku. Vychádza raz mesiaci, okrem júla a augusta a jeho čitatelia sú prevažne žiaci slovenských základných škôl vo Vojvodine.

Hlavný a zodpovedný redaktor je Pavel Matúch a jeho zástupca je Martin Prebudila. Okrem toho ako
členovia redakcie pracujú aj Zuzana Týrová, Andrea Speváková, Ružena Šimoniová−Černáková, Miroslav Demák.

Mesačník Zornička je založený roku 1939. V minulosti vychádzal pod menami Naše slniečko (1939−1941, 1945−1947), Naši pionieri (1947−1970), Pionieri (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom Zornička.

 

alt 

alt

alt

alt

 

Kniha, ktorá práve vyšla tlačou

 

 

 

 

 Knihy, ktoré Vám odporúčame

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 24216
Počet článkov : 74
Počet zobrazení : 306872